Soutěže

Úspěchy žáků v roce 2022/23

Úspěchy krumlovské Základní umělecké školy   

                  ve školním roce 2022/2023

 

 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

    

      III. kategorie-Flétnové trio-okresní kolo 3. místo

      Chmelková Sára, Raboňová Eliška, Závišková Denisa

      -pedagogické vedení-J. Sedláček

 

      II. kategorie –Krumlovské žestě-okresní kolo 1. místo

      Fukal Antonín, Kohoutek Antonín

      -pedagogické vedení Tomáš Popelka

 

Sborový zpěv

 

II. kategorie-Krumlovské hlásky-17 žáků – krajské kolo 3. místo

-pedagogické vedení-Barbora Nováková

 

Komorná hra s převahou smyčcových nástrojů

 

I. kategorie- Veselé šmidlání – krajské kolo ČU

Čeperová Eliška, Janíčková Jitka, Markusová Klaudie, Nečasová Josefína, Sekaninová Miriam, Řezníčková Terezie

-pedagogické vedení Anna Sládková

 

Hra na akordeon

 

      IV. kategorie - Akordeon sólo – okresní kolo-ČU

      Veselý Václav

      -pedagogické vedení-Růžena Horáková

 

Hra na elektronické klávesové nástroje

 

V. kategorie – Strnadová Adéla - okresní kolo-3.místo

- pedagogické vedení Růžena Horáková 

                        Bahníková Anna - okresní kolo-3.místo

- pedagogické vedení Jaroslava Sobotková   

 

VI. kategorie – Jackovičová Veronika - okresní kolo-3.místo

 - pedagogické vedení-Jaroslava Sobotková

 

VIII. kategorie – Lukáš Zdeněk – okresní kolo -3. místo

-pedagogické vedení Jaroslava Sobotková

 

Gratulujeme vyučujícím, žákům a korepetitorům - Vladimíra Kočí-ředitelka

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a předávání osobních údajů dětí a žáků pro potřeby pořadatele při přihlašování dětí a žáků do soutěží.

Správcem Vašich osobních údajů je Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy.

2. Osobní údaje Vašich dětí v nezbytném rozsahu, jméno, příjmení, věk třída a název školy mohou být předávány organizátorům akcí, např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším spolupracujícím partnerům.

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže, jejího průběhu a vyhodnocení výsledků.  Po ukončení trvání smlouvy (Přihlášky do soutěže) budou Vaše osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice Ochrana osobních údajů.