Soutěže

Výtvarná soutěž

Projekt Jižní Morava -vyhodnocení

Výtvarná soutěž

Žáci výtvarného oboru pod vedením Mgr. Heleny Vančurové byli velmi úspěšní.

Výsledky jsou zde:

kategorie MŠ + 1. - 2. tř. zúčastnilo se 14 dětí, 10 prací, 2 kolektivní
1. místo Anežka Strnadová – ZUŠ M. K.

kategorie 1. – 5. tř. zúčastnilo se 8 dětí, 6 prací, 2 kolektivní
1. místo Adéla Strnadová – ZUŠ M. K.-koláž
2. místo Sofie Velevová, Maya Maříková – ZUŠ M. K.-komiks
3. místo J. A. Robotková, Ž. M. Rozmahelová – ZUŠ M. K.-komiks

kategorie 6. – 9. tř., víc. gymnázium zúčastnilo se 28 dětí, 15 prací, 8 kolektiv.
Zvláštní ocenění Ema Riedlová - ZUŠ M K.- 3D výtvarný model
Zvláštní ocenění Nela Klodnerová – ZUŠ M. K. – audiovideo


kategorie 5. – 7. tř. zúčastnilo se 6 dětí, 6 prací
1. místo Alena Zelníčková – ZUŠ M. K.
2. místo Viktorie Vejvalková – ZUŠ M. K.


Gratulujeme!!!


Vladimíra Kočí

ředitelka

Aktualizováno (Pondělí, 11 Listopad 2019 08:10)

 

Úspěchy žáků

Úspěchy krumlovské Základní umělecké školy   

                  ve školním roce 2018/2019

 

Národní soutěž ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů dřevěných a žesťových, v komorní hře smyčcových nástrojů, ve sborovém zpěvu a ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Žáci ZUŠ Moravský Krumlov byli v soutěži velmi úspěšní, zde jsou výsledky:

 

HUDEBNÍ OBOR

 

·      Komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů

    

 III. kategorie - Kvarteto zobcových fléten- Anna Bognerová, Iveta Bognerová, Barbora Kloudová, Anna Nečasová- krajské kolo- 1. místo

-        pedagogické veden - David Coufal

III. kategorie -Trio klarinetů - Martina Houdková, Blanka Matoušová, Jakub Vavřík-krajské kolo- 1. místo

-        pedagogické vedení- Jiří Sedláček

II. kategorie - Kvarteto příčných fléten - Kateřina Jursová, Nela Maxerová, Ella Řeřuchová, Gabriela Velebová - krajské kolo - 2. místo

-        pedagogické vedení - Šárka Horáková

 

·      Komorní hra s převahou dechových žesťových nástrojů

 

II. kategorie - Kvarteto žesťových nástrojů - Jan Janíček, Adam Janíček, Martin Pelaj, Štěpán Svoboda- krajské kolo -2. místo

-        pedagogické vedení - David Coufal

 

·      Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

      

I.                 kategorie - Komorní trio - Eliška Čeperová- housle, Kateřina Štefková-housle, Markéta Janderková - klavír - krajské kolo- 3. místo

-        pedagogické vedení- Eva Janošková, Nataša Slugeňová

 

·      Sborový zpěv

     

   -   kategorie 2 B- Moravsko-krumlovské hlásky – krajské kolo -2. místo

   -   pedagogické vedení - Stanislav Boldižár

 

·      Hra na elektronické nástroje

 

      O kategorie - Sabina Punčochářová - okresní kolo- 2. místo

II.               kategorie - Karolína Julie Široká - okresní kolo- 3. místo

      VII. kategorie- Terezie Černá – okresní kolo – ČU

-        pedagogické vedení- Jaroslava Sobotková

 

III.             kategorie – Zdeněk Lukáš-krajské kolo - 3. místo

IV.             kategorie – Adam Janíček – krajské kolo - ČU

-        pedagogické vedení- Lukáš Luskač

                                                                             GRATULUJEME!!-Vladimíra Kočí-ředitelka


Aktualizováno (Sobota, 11 Květen 2019 07:39)

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a předávání osobních údajů dětí a žáků pro potřeby pořadatele při přihlašování dětí a žáků do soutěží.

Správcem Vašich osobních údajů je Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov.

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy.

2. Osobní údaje Vašich dětí v nezbytném rozsahu, jméno, příjmení, věk třída a název školy mohou být předávány organizátorům akcí, např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším spolupracujícím partnerům.

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže, jejího průběhu a vyhodnocení výsledků.  Po ukončení trvání smlouvy (Přihlášky do soutěže) budou Vaše osobní údaje dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice Ochrana osobních údajů.


Aktualizováno (Pátek, 29 Březen 2019 12:25)