Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání  I. pololetí - školní rok 2014/2015:

 

Hudební obor:

Měsíčně:

Pololetně:

Přípravné studium + hra na nástroj

200,-

1 000,-

Individuální výuka - půl lekce

200,-

1 000,-

Individuální výuka - celá lekce

280,-

1 400,-
Výtvarný obor:

Měsíčně:

Pololetně:

220,-

1 100,-
Taneční obor:

Měsíčně:

Pololetně:


130,-

650,-

 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, případně komorní nebo souborovou hru dle osnov a učebních plánů ZUŠ.

Výše úplaty (školného) za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním a uměleckém vzdělávání.

 

Termín platby: do 30. 6. 2014

Způsob platby:

číslo účtu: 8031741/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, poznámka jméno žáka + učitele

1. převodem z účtu

2. složenkou – žák si vyžádá u učitele nebo v kanceláři školy

3. výjimečně v hotovosti – kancelář školy

Aktualizováno (Pondělí, 16 Červen 2014 10:30)