Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání II. pololetí - školní rok 2015/2016:


Hudební obor:

Měsíčně:

Pololetně:

Skupinová výuka

200,- Kč

1 000,- Kč

Individuální výuka - půl lekce

200,- Kč

1 000,- Kč

Individuální výuka - celá lekce

280,- Kč

1 400,- Kč
Výtvarný obor:

Měsíčně:

Pololetně:

220,- Kč

1 100,- Kč
Taneční obor:

Měsíčně:

Pololetně:


130,- Kč

650,- Kč


Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, případně komorní nebo souborovou hru dle osnov a učebních plánů ZUŠ.

Výše úplaty (školného) za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním a uměleckém vzdělávání.


Termín platby: do 29.2.2016

Způsob platby:

číslo účtu: 8031741/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, poznámka jméno žáka + učitele

1. převodem z účtu

2. složenkou – žák si vyžádá u učitele nebo v kanceláři školy

3. výjimečně v hotovosti – kancelář školy

Aktualizováno (Pondělí, 04 Leden 2016 20:22)