Úplata za vzdělávání


Úplata za vzdělávání  II. pololetí - školní rok 2016/2017:
Hudební obor:                                                

Pololetně:

Skupinová výuka

1 000,- Kč

Individuální výuka - půl lekce

1 000,- Kč

Individuální výuka - celá lekce

1 400,- Kč

Výtvarný obor:

Pololetně:

 

1 100,- Kč

Taneční obor:

Pololetně:

650,- Kč

 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, případně komorní nebo souborovou hru dle osnov a učebních plánů ZUŠ.

Výše úplaty (školného) za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním a uměleckém vzdělávání.

 

Termín platby: do 28. 2. 2017

 

Způsob platby:

číslo účtu:  8031741/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, poznámka jméno žáka + učitele

1. převodem z účtu

2. složenkou – žák si vyžádá u učitele nebo v kanceláři školy

3. výjimečně v hotovosti – kancelář školy 


Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Leden 2017 07:41)