Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání  I. pololetí - školní rok 2016/2017:


Hudební obor:                                                

Měsíčně:

Pololetně:

Skupinová výuka

200,- Kč

1 000,- Kč

Individuální výuka - půl lekce

200,- Kč

1 000,- Kč

Individuální výuka - celá lekce

280,- Kč

1 400,- Kč

Výtvarný obor:

Měsíčně:

Pololetně:

 

220,- Kč

1 100,- Kč

Taneční obor:

Měsíčně:

Pololetně:

130,- Kč

650,- Kč


 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, případně komorní nebo souborovou hru dle osnov a učebních plánů ZUŠ.


Výše úplaty (školného) za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním a uměleckém vzdělávání.

Termín platby: do 31. 7. 2016


Způsob platby:

číslo účtu:  8031741/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, poznámka jméno žáka + učitele

1. převodem z účtu

2. složenkou – žák si vyžádá u učitele nebo v kanceláři školy

3. výjimečně v hotovosti – kancelář školy


 

 


Aktualizováno (Čtvrtek, 09 Červen 2016 19:08)