Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání II. pololetí - školní rok 2014/2015:


Hudební obor:

Měsíčně:

Pololetně:

Individuální výuka - půl lekce

200,-

1 000,-

Individuální výuka - celá lekce

280,-

1 400,-
Výtvarný obor:

Měsíčně:

Pololetně:

220,-

1 100,-
Taneční obor:

Měsíčně:

Pololetně:


130,-

650,-


Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, případně komorní nebo souborovou hru dle osnov a učebních plánů ZUŠ.

Výše úplaty (školného) za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním a uměleckém vzdělávání.


Termín platby: do 28. 2. 2015

Způsob platby:

číslo účtu: 8031741/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, poznámka jméno žáka + učitele

1. převodem z účtu

2. složenkou – žák si vyžádá u učitele nebo v kanceláři školy

3. výjimečně v hotovosti – kancelář školy


Aktualizováno (Pondělí, 05 Leden 2015 12:40)