Úplata za vzdělávání

Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo

Výše úplaty - školné na školní rok 2014/2015


Výše úplaty (školného) se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

HUDEBNÍ OBOR

MĚSÍČNĚ  Kč

POLOLETNĚ  Kč

ípravná hudební  výchova s nástrojem

200,-

1 000,-

Individuální výuka
půl lekce

200,-

1000.-

Individuální výuka
celá lekce

280,-

1 400,-

TANEČNÍ OBOR

130,-

650,-

VÝTVARNÝ OBOR

3 hodiny týdně     220,-

1100,-


Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu nebo hudební nauku, také komorní nebo souborovou hru nebo sborový zpěv dle osnov a učebních plánů ZUŠ vydaných MŠMT ČR a školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (ŠVP ZUV).


Školné platí zákonný zástupce žáka pololetně:

  • do konce června-za I. pololetí šk. roku (jako závazná přihláška pro studium v příštím šk. roce)
  • do konce února-za II. pololetí šk. roku

Školné se hradí složenkou nebo převodem na účet č.8031741/0100 – ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno žáka- v hudebním oboru i nástroj. Vyjímečně v kanceláři školy. Sleva na školném se neuskutečňuje. Pouze při nemoci trvající déle než měsíc se školné promine, pokud zákonný zástupce žáka doloží lékařské potvrzení. Platba po měsících- pouze ze závažných důvodů, které posoudí ředitelka ZUŠ.


Aktualizováno (Středa, 25 Březen 2015 11:29)