Úplata za vzdělávání


                        Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo

                                  Výše úplaty-školné na školní rok 2013/2014

Výše úplaty (školného) se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 
            HUDEBNÍ OBOR
           MĚSÍČNĚ  Kč
          POLOLETNĚ  Kč
 
 
           Přípravné studium (PS))
               -bez nástroje-
 
                170,-
 
                 850,-
 
 
            PS s nástrojem
                270,-
                 1 350,-
 
 
            Půl lekce
                200,-
                 1000.-
 
 
            Celá lekce
                 270,-
                 1 350,-
 
 
       Docházka pouze do
             komorní hry
                  50,-
                  250,-

         TANEČNÍ OBOR
2 hodiny týdně    120,-
3 hodiny týdně    130,-
                600.-          
                650,-


 

            VÝTVARNÝ OBOR
3 hodiny týdně    220,-
                1100,-                   

 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu nebo hudební nauku, také komorní nebo souborovou hru nebo sborový zpěv dle osnov a učebních plánů ZUŠ vydaných MŠMT ČR a školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (ŠVP ZUV).

 

Školné platí zákonný zástupce žáka pololetně:

·        do konce září-za I. pololetí šk. roku (jako závazná přihláška pro studium v příštím šk. roce)

·        do konce února-za II. pololetí šk. roku

Školné se hradí složenkou nebo převodem na účet č.8031741/0100 –ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno žáka v hudebním oboru i nástroj.

 

 
 


Aktualizováno (Neděle, 16 Únor 2014 19:29)