Bezpečnost ve škole

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace

 

Dodatek č.2   ke ŠŘ

Bezpečnostní zabezpečení školy

 

Základní umělecká škola, Školní 139, Moravský Krumlov přijala toto bezpečnostní opatření, z důvodu zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob do areálu školy.

 

·       Škola je uzamčena od 7. 00 hod. do 11. 30 hod., každý den

·       Škola je přístupná pouze na zazvonění u vstupních dveří, kontrolu osob provádí p. uklízečka

·       Od 11. 30 je škola zabezpečena p. vrátnou, která eviduje vstupující osobu v knize návštěv, kdy tato osoba nahlásí svoje jméno a důvod svého vstupu do školy

·       Příchod žáků do výuky je hlavním vchodem, které vpouští p. vrátná

·       Dohled nad žáky, na chodbách, provádí pověření učitelé

·       Rodič, který má zájem navštívit výuku svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost p. vrátné, která tuto přítomnost zapíše do knihy návštěv-jméno, příjmení, čas příchodu a čas odchodu

·       Rodiče mohou čekat na své děti na chodbě, po kontrole p. vrátné

·       Do tanečního sálu procházejí žáci, kteří zde mají výuku, přes hlavní budovu

·       V době konání koncertů je dohled zajištěn p. vrátnou nebo zaměstnancem školy, který po ukončení koncertu hlavní vchod ihned uzamyká

·       V areálu školy - na zahradě, má škola uzamykatelnou bránu, na zahradu se vstupuje přes hlavní budovu

·       Úprava zeleně před i za školou je pravidelná, prostory jsou udržované

·       Zaměstnanci školy mají za povinnost nevpouštět cizí osoby do školy

·       S tímto opatřením byli seznámeni všichni zaměstnanci školy, rodiče a žáci přes své učitele

 

Vladimíra Kočí

ředitelka

Aktualizováno (Středa, 25 Březen 2020 11:53)