Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení HO

Výsledky přijímacího řízení TO

Výsledky přijímacího řízení VO

Průběh přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021


Noví žáci jsou přijímáni ke studiu na základě vyplněné přihlášky, která je přístupná na webových stránkách školy nebo v kanceláři školy. Přihláška slouží jako podklad pro matriku školy.

Přijímacímu řízení předchází nábory po MŠ a ZŠ, kam jsou vysláni pedagogičtí pracovníci za HO,VO,TO, kteří jsou jmenováni ředitelkou školy. Poté následuje Den otevřených dveří, spojený s přijímacími zkouškami.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. Termín je zveřejněn v informační tabuli u hlavního vchodu do ZUŠ a na webových stránkách školy. Přijímací komisi jmenuje ředitelka školy, průběh a výsledek talentové zkoušky je zaznamenán do Protokolu o přijímání žáků. Komise hodnotí hodnotícími indikátory. Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splnili požadovaná kritéria v rozmezí hodnocení nad 25 bodů.

O přijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni písemně, nejpozději do konce měsíce června.

Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu a splnili předpoklady pro vzdělávání, jsou zařazeni do pořadníku, jako náhradníci. V případě uvolnění místa jsou následně přijati ke studiu.

Kapacita škola je 340 žáků

Hudební obor-229 žáků

Taneční obor-31 žáků

Výtvarný obor-80 žákůZákladní umělecká škola

Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov

 

Talentové zkoušky na šk. rok 2020/2021

Informace k zápisu nových žáků do Základní umělecké školy v Moravském Krumlově

· HUDEBNÍ OBOR:

Do hudebního oboru přijímáme děti od 5 let

Nabízíme tato studijní zaměření: Hra na klavír, akordeon, EKN- keyboard, housle, violoncello, kytara klasická, kytara elektrická, kytara basová, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, zpěv sólový. Možnost zapůjčení nástroje na 1 rok, než si žák pořídí svůj nástroj. Klavír škola nepůjčuje, je možnost si nástroj zapůjčit v půjčovně klavírů. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka probíhá jiným způsobem.

· VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let

Výuka probíhá formou tříhodinového bloku-jedenkrát týdně. Výtvarný obor nabízí rozmanité techniky-kresba, malba, grafika, keramika, výroba šperků, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura aj.

· TANEČNÍ OBOR:

Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let


Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec, moderní tance. Tento obor má zázemí v tanečním sále.


Přijímací řízení:


Talentové zkoušky se konají 29. 5. 2020 - hudební obor a 2. 6. 2020 – výtvarný a taneční obor - od 11.30 do 16.00 hod.


Předpokladem přijetí dítěte jsou:

· hudební schopnosti - zpěv, intonace, rytmus

· výtvarné schopnosti – tvůrčí invence, žák kreslí zadané téma, zájem o studium (doporučujeme zájemci o studium přinést s sebou domácí práce)

· taneční schopnosti – pohybové předpoklady, fyzické předpoklady, rytmičnost, zájem o studium


Jakékoliv bližší informace Vám poskytneme na tel. 515 322 283 nebo na e mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Vladimíra Kočí

ředitelka


Aktualizováno (Středa, 01 Červenec 2020 18:49)